عناوين مطالب وبلاگ
- مي آورد در نتيجه در صورت
- دم باران باريده. چه حال خوشي بود. انگار انرژيها
- شتند. خدا عاقبتمان را به خير كند و اي
- موج سینوسی بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت
- v
- ، بلکه قسمت سلفی نیز
- صفر جریان و ولتاژ روی هم قرار می‌گیرد.
- ان بار مشخصي را از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال ميدن و بار خود را در نقطه 2 خالي مي كنند اما 2 كاميون با
- است كه باعث اضافه جريان در س
- ر حال تغییراست – که خازن با این تغییر، مخالفت می‌کند - و باعث می‌شو
- ل موج جريان ۹۰ درجه ن
- ضريب توان ناميده مي‌شود -براي دو سيستم انتقال با توان حقيقي يكس
- ار داده شوند، پس جريان
- از دارند. براي نيمي از هر سيك
- نوسي‌اند. اگر بار مقاومتي
- نميدونم كجا داره ميره .. ميخواد بره .. رفته
- ينا راجبشون ميدونستيمُ به چالش كشيد
- معذرت خواهي كردمُ گفتم كه دستِ خودم نبوده
- درحالي تصوير بزرگترين سنگ برجست
- ست داشته باشیم و همچون پدر بهشت
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 صفحه بعد